Bli Jourtjej!

Vill du också engagera dig inom en tjejjour?

Stötta andra tjejer, bli en del av en gemenskap och arbeta med jämställdhetsfrågor? Vill du utvecklas och göra skillnad? Anmäl dig till vår grundutbildning HÄR.

Du som är tjej/kvinna och över 18 år kan bli aktiv hos oss. Då krävs det att du går vår grundutbildning som hålls under två tillfällen. Grundutbildningen arrangeras 1 gång/halvår och ska ge dig kunskap om jourens arbete, ideologi och förbereda dig för framtida stödarbete hos oss.

Vår huvudverksamhet är stödverksamheten där vi stöttar och stärker tjejer genom bl.a. chatt och mail söndagar mellan 18.00-19.30. Nytt för 2021 är att vi öppnar telefonlinje 17 januari! Stödarbetet innebär att lyssna, tro på och stötta de tjejer som hör av sig till oss utan att döma. Samtalen kan handla om allt möjligt, men vanliga ämnen som kommer upp är ensamhet, frågor om kroppen och sexualitet, relationer, psykisk hälsa och olika former av våld. Eftersom de stödsökande får vara anonyma är vi ofta den första som de öppnar upp sig för, vilket innebär ett stort förtroende och att du får bidra till att de kan känna att de blir tagna på allvar, att de är viktiga och att någon lyssnar och tror på dem.

Utöver stödverksamheten kan du också arbeta opinionsbildande och förebyggande, vilket innebär att du sprider kunskap om jouren och uppmärksammar viktiga frågor. Exempelvis kan du representera jouren på lokala och regionala event, vara med och arrangera föreläsningar, besöka skolor eller driva en fråga du brinner för.

Genom Tjejjouren får du ta del av en gemenskap, dela idéer och tankar med andra kvinnor och får ny kunskap genom vidareutbildningar som erbjuds löpande.

​Du kan även gå med i vår styrelse som väljs i mars varje år. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att jouren rullar på som den ska, håller koll på jourens ekonomi, håller i medlemsmöten och lägger fram förslag på hur jouren ska arbeta tillsammans med övriga medlemmar. Det är ett roligt sätt att få insyn i hur en jour fungerar, och lära känna varandra på en annan nivå

Vad behövs för att bli jourtjej hos oss?

Genom grundutbildningen kommer du att få den kunskap du behöver och även erbjudas utbildning kontinuerligt under tiden du är medlem.

Vi ser egna erfarenheter som en tillgång, men du behöver kunna ha distans till dig själv och dina eventuella upplevelser för att arbeta med att ge stöd till andra och själv må bra i stödverksamheten.

Jourarbete kräver ansvar och ibland en del tid, men är samtidigt väldigt givande. Du blir en del av en gemenskap, får utbyta idéer och tankar, och tillfälle att arbeta med något väldigt viktigt som gör skillnad i andra personers liv!

För arbete i stödet krävs en vilja att lyssna, ett öppet sinne, och en förståelse för att vår roll som joursyster inte är att “rädda” eller lösa den stödsökandes problem, utan snarare att fungera som en lite äldre vän eller syster.

Vi har medlemsmöte varje månad och önskar att en kan komma på så många möten som möjligt.

För att kunna registreras som medlem behöver du även betala medlemsavgift på 100 kr/år.

Vi utgår ifrån en feministisk grundsyn och ett normkritiskt tankesätt, och önskar att nya medlemmar ska dela det med oss. Det och mer om jouren kan du läsa mer om här.

När är nästa utbildning?

Nästa grundutbildning kommer att äga rum i höst! Tryck HÄR för att komma till anmälan!

Om du har frågor kan du skriva till tjejjouren.eslov@roks.se.

♀ Vi är alltid intresserade av nya peppade medlemmar som vill stötta andra tjejer och engagera sig i vår verksamhet! ♀