Årets rättighetsros

Rättighetsros
Vi på Örebro tjejjour vill stolt tacka Örebro Rättighetscenter för detta fina pris, som vi var de första att bli tilldelade. Tack för att ni uppmärksammar oss och det jobb vi gör!
Nominering följer:

Under 15 år har Örebro Rättighetscenter genom sitt arbete bidragit till sin vision om ett samhälle fritt från diskriminering och för upprättelse för den enskilde personen som utsatts för diskriminering. I och med föreningens 15 års jubileum 2020 instiftas nu ett pris för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs av andra aktörer för ett mer rättvist samhälle och Örebro.

2020 års Rättighetsros tilldelas Örebro Tjejjour

Örebro Rättighetscenters Rättighetsros tilldelas en aktör i Örebro län för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs för ett mer rättvist samhälle. Örebro Tjejjour engagemang i tjejers, kvinnors och transkvinnors liv är ovärderlig i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Föreningen och dess volontärer ger själ och hjärta för att finnas för stöd och hjälp samtidigt som föreningen belyser och arbetar för att motverka orättvisor i samhället.

Genom att skapa en fristad för tjejer som är, eller har varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexualiserat våld i olika former stärker Örebro Tjejjour unga kvinnor och tjejer. Föreningen stöttar och lyssnar på de tjejer som känner sig ensamma eller de som har behov av att prata med någon. Alla frågor får en plats och inga problem är för små eller för stora. I utmanade tider med Corona och ökad utsatthet för våld behövs er verksamhet mer än någonsin.

Kategorier:
Händer på jouren