Vår verksamhetsplan för 2022

Under våren har vi kartlagt och analyserat vårt nuläge, sett över våra olika arbetsprocesser och haft styrelse byte! För första gången på väldigt länge drivs jouren åter på ideell kraft! 

Att inte längre ha någon anställd samordnare gör att vi minskat våra ambitioner för att motsvara verkligheten.

Under 2022 kommer vi främst fokusera på:

  • Driva stödverksamheten genom att erbjuda chatt och mail och i begränsad mån erbjuda telefonkontakt eller personliga möten med en joursyster.
  • Anordna en större kampanj inom Eslöv, Höör & Hörbys kommuner
  • Anordna en kampanj som lanseras v47 under en vecka fri från våld och förtryck

Givetvis fortsätter vi att aktivt arbeta med att bli fler joursystrar samt att erbjuda fortbildning. Beroende på antal medlemmar och engagemang strävar vi efter att öppna upp vårt utåtriktade verksamhet allt mer efter sommaren :) 

Önskar du att vi kommer ut till er och berättar om vår verksamhet? Ta kontakt med oss på tjejjouren.eslov@roks.se 

Kategorier:
Händer på jouren