Uttalande från Stockholms Tjejjour

Stockholms tjejjour har de senaste dagarna tagit del av Expressens reportage om arbetsmiljön på Roks kansli. Vi har även läst Roks uttalande på Facebook och Instagram samt ett internt uttalande till deras medlemsjourer. Vi har sett ett starkt stöd för Roks från både jourer och privatpersoner. Parallellt sker ett ifrågasättande och förminskande av de kvinnor som valt att berätta om sin tid på Roks kansli.

Stockholms Tjejjour vill göra det tydligt vart vi står i denna fråga. Som tjejjour står vi alltid på utsatta tjejers och kvinnors sida. Vi står med de kvinnor och anställda som valt att uttala sig i artikeln. Vi hör er, tror på er och stöttar er. 

Vi tar avstånd från hur jourrörelsen har hanterat detta och hur de yttrat misstroende för kvinnorna som medverkat i reportaget, bland annat för att de valt att vara anonyma. Vi jourer är till för att möta tjejer och kvinnor på deras villkor, anonymt eller inte, och att lyssna och tro på deras berättelser. 

Som medlemmar i Roks är det självklart att vi står bakom den ideologiska grund och det arbete dom står för. Detta står inte i kontrast till att ge stöd till de berörda kvinnorna i artikeln. Vi har sett att debattens fokus lagts på artikelförfattarens intentioner och mindre på vittnena.  Vittnenas berättelser förminskas till förmån för Roks arbete. Vi uppmanar till fortsatt diskussion men att vi skiftar fokus dit det hör hemma vilket vi anser är vittnenas välmående. 

 

Feministiska hälsningar,

Stockholms tjejjour

 

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta gärna Stockholms tjejjours styrelse styrelsen@stockholmstjejjour.nu

Kategorier:
Nyheter