Bli joursyster hos oss!

joursyster

Funderar du på vad det innebär att engagera dig i en tjejjour?

Kom och träffa oss och ta del av information om hur just du kan bidra i arbetet för en värld fri från killar och mäns våld och förtryck!

Tjejjouren i Eslöv söker just nu:

  • Minst två styrelseledamöter för perioden 2023-2025
  • Fler joursystrar som kan lyssna, stötta och stärka målgruppen tjejer i stödverksamheten, träffa i den utåtriktade verksamheten samt driva opinion på våra sociala medier.

Nulägesbilden:
Tjejjouren i Eslöv har funnits sedan 2009 och står nu i ett läge där vi saknar en komplett styrelse för kommande period. Vi lyssnar, stöttar och stärker målgruppen unga tjejer på chatt varje söndag mellan 18:00 - 19:30, träffar målgruppen genom exempelvis skolbesök och tar upp ämnen som rör vår målgrupp på våra sociala medier. För att kunna fortsätta arbetet behöver vi få in minst två styrelseledamöter.

Styrelseledamot:
Som styrelseledamot i Tjejjouren i Eslöv kan du göra förändring! Inga förkunskaper krävs utan du får möjlighet att lära från erfarna styrelseledamöter varav en grundade föreningen 2009!
Du förväntas lägga 3-5 timmar i månaden på styrelsearbete. Utöver styrelsearbetet förväntas du lägga 2-4 timmar på övriga områden i månaden.

Joursyster:
Som joursyster i föreningen får du träffa likasinnade och stötta unga tjejer genom stödverksamheten. Som joursyster förväntas du lägga mellan 2-6 timmar i månaden beroende på din tillgänglighet i de olika områden (stödverksamhet, utåtriktad verksamhet & opinion).

För att engagera dig i Tjejjouren i Eslöv behöver du ha fyllt 18 år.

Kom och träffa oss den 4 februari och lär dig mer om vår verksamhet och hur du kan bidra!

Du anmäler dig genom att klicka här.

Kategorier:
Händer på jouren