Om oss

Värdegrund för Tjejjouren i Eslöv

Vilka är vi? Tjejjouren i Eslöv är en ideell förening som bildades 2009. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Vi är anslutna till Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Roks, samt Rokstjejjourer.se.  Tjejjouren i Eslöv har tystnadsplikt och ingen anmälningsskyldighet. Alla jourtjejer i föreningen har genomgått en grundutbildning.

Våra grundläggande värderingar: Vi som arbetar på Tjejjouren har en feministisk grundsyn och ett normkritiskt tankesätt. Vi ser att exempelvis maktstrukturer och normer och förväntningar relaterade till kön gör att  kvinnan underordnas mannen i vårt samhälle. Vi vill förändra detta och verka för ett jämställt samhälle. Föreningen bygger på systerskap, demokratiska principer och likabehandling oavsett bakgrund.

Vår målgrupp: Vi vänder oss till de som definierar sig som tjej eller kvinna i alla åldrar dock främst 12-25 år. Föreningen har sitt säte i Eslöv och riktar sig främst till individer i Eslövs kommun med omnejd. Vi nekar dock ingen som söker stöd i vår verksamhet.

Varför behövs vi? Vi vet att individerna i vår målgrupp ofta är utsatta och i behov av stöd. I det samhälle vi lever i ser vi att tjejer och kvinnor möter orimliga förväntningar, diskrimineras och missgynnas på olika sätt. Ett samhälle där det också är vanligt att tjejer, kvinnor och barn utsätts för våld och förtryck från män och pojkar.

Genom tjejjourens verksamhet kan vi lyssna på, stötta och stärka individer som har blivit utsatta. Vi kan arbeta för att skapa, sprida och stärka systerskap och kvinnosolidaritet inom och bortom vår målgrupp och verksamhet. Vi kan också arbeta för att sprida kunskap kring samt ifrågasätta och försöka förändra de strukturer som gör att vår målgrupp och tjejer och kvinnor i allmänhet är särskilt utsatta.

Vad gör vi? Vi lyssnar, Stöttar och Stärker! Vår verksamhet ska vara stödjande, förebyggande och synliggörande.

 • Det stödjande arbetet utgör kärnan i vår verksamhet och innebär att vi erbjuder:
 • Chattsamtal varje onsdag och söndag kl 18.00 -19.30;
 • Längre mailkonversationer genom vår stödmail;
 • Personliga möten med en eller två jourtjejer; samt
 • kompetensutveckling för våra jourtjejer genom föreläsningar och utbildningar för att dessa ska kunna ge gott stöd åt målgruppen.

Det förebyggande arbetet innebär att vi:

 • besöker skolor och andra mötesplatser som riktar sig mot vår målgrupp;
 • informerar vår målgrupp och de som arbetar med vår målgrupp om ämnen som rör mäns och pojkars förtryck och våld mot kvinnor, tjejer och barn;
 • samarbetar med Skånes Trans, - Tjej- och Ungdomsjourer samt andra externa aktörer som arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med vår målgrupp; och
 • håller våra joursystrar uppdaterade om ämnen som berör vår målgrupp och vår verksamhet genom föreläsningar och utbildningar.  

Genom det synliggörande arbetet:

 • informerar vi målgruppen och de som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med målgruppen om vår stödverksamhet och dess syfte.
 • verkar vi för att sprida kunskap kring de underliggande strukturer som gör att vår målgrupp i synnerhet men också tjejer och kvinnor i allmänhet underordnas, utsätts och diskrimineras.
 • arbetar vi för att skapa, sprida och stärka systerskap och kvinnosolidaritet inom och bortom vår målgrupp och verksamhet.

Vi vill:

 • fungera som en storasyster genom att Lyssna på, Stötta & Stärka de som kommer i kontakt med oss i vårt stödarbete;
 • influera vår målgrupp och andra att ifrågasätta normer, förväntningar och strukturer som verkar hindrande, diskriminerande och/eller resulterar i våld, trakasserier och förtryck;
 • öka kunskapen om män och pojkars förtryck och våld mot kvinnor, tjejer och barn; och
 • att befolkning och offentliga aktörer i Eslöv med omnejd känner till föreningen och dess syfte.