Boka oss

Utåtriktad verksamhet

Tjejjouren Ronja vill synliggöra samhällsproblemet mäns och killars våld mot tjejer och kvinnor och bedriver därför en omfattande informationsverksamhet till dem som vill få kunskap om och skapa sig en förståelse för tjejers livssituation.

Vi erbjuder  informationer till dem som är intresserade av Tjejjourens arbete. Vi håller även i Tjejhäng en gång i månaden dit du som tjej* är välkommen! 

Är du intresserad och vill veta mer?

Informationsföreläsningar

Tjejjouren Ronja samarbetar mycket med Västerås skolor. Vi håller i informationsföreläsningar för elever på högstadie- och gymnasienivå. Vi tycker det är oerhört viktigt att träffa elever i skolan för att nå de som själv inte skulle komma till oss. Genom att prata om det vi möter ger vi en chans till utsatta att få kontakt. Det vi föreläser om kan även vara viktigt för de som arbetar, eller kommer arbeta med detta i framtiden, med att möta människor då chansen är stor att de någon gång kommer möta en kvinna eller tjej som blivit utsatt för våld. 

Tjejgrupper

Bokar ni in en tjejgrupp innebär det att vi på Tjejjouren Ronja kommer till din skola och håller regelbundna träffar med en grupp tjejer som själva valt att delta. Förslagsvis hålls grupperna under skoltid och vi brukar träffas 5-8 gånger.

Ämnen vi diskuterar på tjejgrupper:

  • Feminism & Systerskap
  • Självkänsla
  • Respekt
  • Kroppen
  • Sex
  • Relationer
  • Våld

Vi anpassar alltid innehållet till gruppens egna behov. Syftet med tjejgruppen, samtalen och övningarna är att stärka tjejernas självkänsla och självförtroende. Att vara med i en tjejgrupp ska vara både givande, lärorikt och peppigt!

Workshops

Detta pass riktar sig till skolelever eller fritidsgårdar. En workshop är ca 1,5 timme och fokuserar på att öppna upp för diskussion och engagemang kring olika teman och frågor. Vi informerar om temat men jobbar tillsammans med övningar och diskussioner. En workshop är alltid en unik upplevelse och ingen är riktigt den andra lik. Vi utgår från tjejerna och arbetar med det som dom känner är mest relevant och intressant! 

Allt arbete vi gör är kostnadsfritt för er skola.

Information till yrkesverksamma

Tjejjouren Ronja erbjuder informationer riktade till yrkesverksamma som möter tjejer och kvinnor i sin yrkesroll. Vi informerar om vår verksamhet, våld, normaliseringsprocessen, rätten till stöd och hur du som yrkesperson kan fråga och prata om olika former av våld.