Engagera dig

Engagera dig

Stockholms tjejjour är en feministisk och antirasistisk förening. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och bedriver en stödverksamhet för tjejer och unga kvinnor mellan 10-30 år. Stödverksamheten drivs av ideella jourtjejer som vill använda en del av sin fritid till att stötta tjejer som behöver någon att prata med. 

Vill du bli jourtjej hos oss?

För att bli jourtjej behöver du delta på vår studiecirkel. Nästa studiecirkel äger rum hösten 2023 under följande tillfällen där samtliga är obligatoriska:

12 september: välkomstkväll

16 september: heldagsutbildning

17 september: heldagsutbildning

Anmäl ditt intresse till blijourtjej@stockholmstjejjour.nu så hör vi av oss när vi påbörjar rekryteringen. 

Om uppdraget

Som jourtjej är din främsta uppgift att stötta de tjejer som hör av sig till oss via chatt och telefon. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som ses var tredje vecka för att ha ett jourpass tillsammans i vår lokal på Södermalm i Stockholm. Utöver din roll som jourtjej blir du också medlem i föreningen. Det innebär att du också deltar på medlemsmöten och tillsammans med ett stort, engagerat gäng feminister driver vår organisation framåt, utifrån dina förutsättningar såklart!

Du behöver inte ha några förkunskaper. Allt du behöver är ett genuint intresse för att stötta tjejer som behöver någon att prata med. Utbildning får du av oss och den är gratis!

Uppdraget utförs på kvällar eller helger och du får önska dag och tid som passar dig bäst. Räkna med att vara på jouren ca 2 tillfällen i månaden.

Hoppas vi hörs!

Om studiecirkeln

Studiecirkeln består av en kvällsträff och en helgutbildning. Alla delar av utbildningen är obligatorisk för att en ska kunna bli jourtjej hos oss. 

Vi arbetar aktivt med att skapa en trygg, varm och tillåtande stämning på våra studiecirklar. En deltar på det sätt som känns bekvämt. Vissa tycker om att prata och ta plats medan andra lär sig bäst genom att lyssna och reflektera för sig själv. Det viktiga är att en deltar och att tar till sig av utbildningen. 

Kvällsträffen

Kvällsträffen har fokus på Stockholms tjejjours ideologi, värdegrund och feministiska ställningstagande. Vi går också igenom hur vi som organisation är uppbyggd. Utöver att ge stöd förväntas du som jourtjej nämligen ha en aktiv roll i föreningen. Vi är en medlemsdriven, platt organisation där vi styr och tar beslut om verksamheten tillsammans. 

Helgutbildningen

Helgutbildningen består av två delar. En teroetisk och praktisk. Den teoretiska delen består av föreläsningar om några av våra vanligaste teman. Vi berör bland annat:

  • psykisk ohälsa
  • mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer
  • sexuellt våld och incest
  • suicid

Många av våra stödsökande har någon neuropsykiatrisk funktionsvariation eller -nedsättning (ADHD, autism, Tourettes syndrom eller språkstörning). Därför har vi även ett pass om dessa diagnoser och hela utbildningen genomsyras av ett NPF-perspektiv. 

Den praktiska delen består av reflektionsövningar kring vår roll, din egen roll som jourtjej och gruppövningar i feministiskt bemötande. 

Efter studiecirkeln kommer du att få en introduktion i stödverksamheten innan du börjar hålla egna stödsamtal.