Roks aktionsvecka mot porr. Vecka 17

Porr-är-kvinnoförakt-kampanj-med-Roks.png
  • Att erkänna porr som en skadlig verksamhet mot kvinnor, tjejer och barn
  • Åtgärder för kvinnor och tjejer utsatta i prostitu­ tion och inom pornografi ska vara högt på dag­ ordningen och ses som mäns och killars våld mot tjejer, kvinnor och barn
  • Att åtgärder om lagstiftning som hjälper kvinnor och tjejer utsatta inom porren ska implementeras
  • Att det ska finnas stöd och åtgärder för att stötta kvinnor, tjejer och barn som tar sig ur utsattheten inom porr, eller kommer ta sig ur porr.
  • Att det ska finnas skadestånd för de som har utnyttjas och blivit utsatta inom pornografi
  • Att det de män som utnyttjat kvinnor, tjejer och barn inom porr ska krävas på ersättning som ska tilldelas de utsatta
  • Att kriminalisera att män tjänar pengar på porno­grafi (eftersom porren innehåller filmade över­ grepp mot kvinnor och tjejer)
  • Problematisera samtyckeslagen i relation till porr, tjejer och kvinnor tvingas samtycka till sexuellt våld som »produktion« av porren innebär.
Kategorier:
Opinion och politik