Ekonomiskt/psykiskt våld

Min mamma är utsatt för psykisk och ekonomiskt våld, men inser det inte riktigt själv.
Hon är den som bringar in inkomst i familjen, men får ingen insyn i den trots upprepade försök. Han påpekar alla onödiga köp hon gör, trots att han själv köper säkert dubbelt så mycket skräp i onödan.
Hon får dagligen pikar om allt från vad hon äter till vad hon gör.
Han blir väldigt sur när hon inte är hemma, utan hittar på saker på sin fritid. Själv vill han inte delta utan bara vara hemma. Talar nervärderande om henne, även i hennes närvaro.
Hur ska jag göra för att öppna upp hennes ögon och inse att det inte är en sund relation?
Ostbågen, 30 år
Svar från jouren

Hej!

Tack för ditt meddelande och ditt förtroende <3

Du visar styrka och mod som oroar dig för att din mamma utsätts för ekonomiskt och psykologiskt våld. Det är kategorier av våld som ofta hamnar i skuggan av en normativ och felaktig uppfattning om att våld i nära relationer främst är fysisk eller sexuell. Detta kan ibland leda till att det är svårt att inse att det faktiskt handlar om våld. Som jag förstår är du orolig och vill hjälpa din mamma att inse att hennes relation inte är sund och att hon förtjänar att leva ett liv utan någon form av våld.

Du skriver att din mamma får dagliga kommentarer om vad hon äter, vad hon gör, hur hon gör det och vad hon köper. Ekonomiskt och psykologisk våld uttrycks ofta, precis som du skriver, i former av kontroll av ekonomi och socialt liv, nedvärderande kommentarer, manipulering och respektlöshet. Det kan vara  förnedrande och i de värsta av fallen kan det leda till att den som mottar våldet "förminskas"; självförtroendet försvinner och våldet internaliseras. Det är därför jätteviktigt och bra att du uppmärksammar detta och ser till din mammas välmående. Detta kan du göra genom att vara extra närvarande och aktiv i er relation så hon känner sig trygg och att du ser henne. Att vara för kritisk mot henne och uttrycka negativa kommentarer om hennes utsatta situation kan ibland vara missledande och hon kan välja att inte lyssna och stänga bort dig. Extra viktigt blir det istället att du visar stöd och förmedlar att hon förtjänar respekt och kärlek.

Det kan finnas många anledningar till att din mamma inte vill se den utsatta situation hon är i. Ibland kallas det kärlek, eller oro eller internaliserat våld. Ingen dömer henne för det. Hon förtjänar ett liv utan våld och hon har tur som har dig som dotter! Ofta är det kvinnan själv som måste inse att hon utsätts för våld och detta kan vi mest hjälpa till med genom att finnas där för henne och visa att hon förtjänar respekt och villkorslös kärlek.

Brukar hon prata med dig om detta? Om ja, hur brukar det kännas? Om det är så kan du alltid tipsa henne att kontakta en kvinnojour, bara för att få prata av sig lite och se hur det känns att sätta ord på vad hon lever. Det kan ibland vara hjälpsamt att få hjälp att "kalla det vid sitt rätta namn", alltså att det handlar om våld.

Det är väldigt starkt av dig att visa oro och vilja att hjälpa din mamma!

Återkom gärna om du har fler funderingar.

Systerliga hälsningar,

Rokstjejjourer.se