Irisprojektet

Folk i rörelse

Irisprojektet

 

Stockholms tjejjour har sedan augusti 2020 drivit Irisprojektet som syftar till att

 • öka kunskapen om tjejer med NPF inom jouren
 • erbjuda individanpassat stöd för tjejer med NPF
 • utveckla verksamheten för att bättre möta olika behov och sätt att fungera
 • sprida kunskapen till andra jourer

 

Vad är NPF?

NPF står för Neuropsykiatriska funktionsvariationer eller -nedsättningar och är ett samlingsnamn för

 • adhd
 • autism
 • språkstörning
 • tourettes

Olika personer föredrar olika benämningar på sin NPF. Vissa tycker att variationer är ett bättre begrepp medan andra menar att det osynliggör de svårigheter det kan innebära. 

 

Att vara tjej med NPF

Den mesta kunskap som finns om NPF bygger på forskning om pojkar och män. Eftersom NPF kan ta sig olika uttryck hos killar och tjejer så får tjejer inte diagnoser i lika hög utsträckning som killar. Även om det tar sig olika uttryck så påverkas tjejer av sin NPF precis lika mycket som killar gör. Att höja kunskapen och erbjuda stöd och hjälp till tjejer med NPF är därför en viktig jämställdhetsfråga.

 

Irischatten

Irischatten är Stockholms tjejjours stödchatt som särskilt riktar sig till tjejer med NPF. Att vi börjar med att öppna en särskild tid beror på att vi fått det önskemålet från tjejer med NPF. 

Till Irischatten kan du höra av dig om du

 • har en npf diagnos
 • känner igen dig i NPF (men inte fått en diagnos)
 • vill prata med någon (det behöver inte handla om din npf!)

Läs mer om Irischatten och vad du kan söka stöd för här

 

Irischatten öppnade 6 maj 2021 och är öppen varje torsdag kl 18-20. Irischatten är både chatt och telefon. Vårt telefonnummer är 08-644 40 45.

 

På Attentions hemsida kan du läsa mer om ADHD, Autism, Språkstörning och Tourettes syndrom. Där finns också korta filmklipp om några av NPF-tillstånden.  

 

Saknar du något på denna sida? Kontakta oss gärna:

Linn Fröjdendahl (projektledare): linn.frojdendahl@stockholmstjejjour.nu

Malin Meissner (projektledare): malin.meissner@stockholmstjejjour.nu

 

Kategorier:
Projekt