Vår målgrupp

Vår målgrupp

Vår målgrupp är alla som definierar sig som tjej och är mellan 10-30 år.  Alla som arbetar eller engagerar sig i Stockholms tjejjour är också tjejer. Det betyder att vi arbetar separatistiskt. 

 

Separatism

För oss på Stockholms tjejjour är kön egentligen inte viktigt. Men så länge människor behandlas olika på grund av kön och könsidentitet tror vi att det behövs separata forum för olika erfarenheter av förtryck. Vi vet att människor bemöts och behandlas olika beroende på vilket kön en har. Så borde det inte vara men tyvärr finns det mycket normer och förtryck  i samhället som är kopplade till kön. Normer innebär att det finns förväntningar på hur en till exempel ska bete sig, prata, klä sig och vad en ska ha för intressen. Tjejer utsätts också för förtryck just på grund av att de är tjejer, som du kan läsa mer om nedan. Det är en av anledningarna till att vi organiserar oss separatistiskt.

 

Tjejers utsatthet och förtryck

Tjejer och kvinnor diskrimineras just på grund av att de är tjejer. Diskrimineringen kan ta sig uttryck i arbetslivet till exempel genom att en inte får lika hög lön som en motsvarande manlig kollega eller inte erbjuden vissa tjänster eller positioner just på grund av att en är tjej. Tjejer utsätts också i högre grad än killar för sexuella trakasserier och sexuellt våld. 

Tjejer och kvinnor som grupp utsätts för våld och förtryck av killar och män som grupp. På Stockholms tjejjour möter vi tjejer som utsätts eller utsatts för olika former av våld. Det kan vara psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, verbalt eller sexuellt våld.