Depression

Depression är en sjukdom som påverkar ditt mående på flera sätt. Det finns olika former av depression och sjukdomen kan ha olika svårighetsgrad. Exempel på depressioner:

·       Depression, kallas ofta ”egentlig depression”

·       Depression vid bipolär sjukdom

·       Förlossningsdepression

·       Dystymi

 

Mer än vanlig nedstämdhet

Alla mår dåligt ibland och det är tyvärr en del av livet. När du har en depression är det dock mer än en vanlig nedstämdhet. Vanliga symptom på depression kan vara:

·       Mindre intresse för det man egentligen gillar/är intresserad av. ”Jag orkar inte bry mig/ingenting spelar någon roll längre.”

·       Trötthet, orkeslöshet

·       Ändrad aptit, mer eller mindre

·       Ändrad sömn, mer eller mindre

·       Nedstämdhet, må dåligt

·       Ångest, skuldkänslor, känna sig dålig och värdelös

·       Tankar på döden

·       Tomhet

·       Svårt att koncentrera sig

·       Känna att allt är hopplöst

Du behöver inte ha alla symptom för att vara deprimerad. Det kan ibland vara så att ju fler symptom du har, desto svårare är din depression, men det är olika. När du har en depression känner du såhär under en längre tid, mer än två veckor. Om du mår dåligt är det bra och viktigt att söka hjälp och stöd.

Olika depressioner

Egentlig depression

Egentlig depression är kanske den sortens depression vi oftast tänker på, en ”vanlig” depression. Du kan ha en lindrig, måttlig eller svår depression. Observera att en lindrig depression inte är lindrig, utan innebär ett stort lidande för den som är drabbad, men ofta klassar man vilken grad av sjukdom som det handlar om på det sättet. När du har en lindrig depression kan du ibland dölja för omgivningen hur dåligt du egentligen mår och kanske fortfarande klarar av att gå till skola, jobb eller liknande. Men vid måttlig eller svår depression märker oftast omgivningen att du är sjuk.

Vid en svår depression kan du ibland behöva vara inlagd på sjukhus tills du mår bättre. Det finns bra hjälp att få mot depression. Du kan också ibland hjälpa dig själv genom att ha en hälsosam livsstil där du tar hand om din fysiska, psykiska och sociala hälsa. Det finns terapi, läkemedel och elbehandling mot depression. Elbehandling kan användas vid väldigt svår depression.

Depression vid bipolär sjukdom

Om du har en bipolär sjukdom får du återkommande depressioner som varvas med perioder där du mår extra bra, hypomanier eller manier, som är motsatsen till depressioner.

Förlossningsdepression

Om du blir deprimerad i samband med graviditet/förlossning kallas det förlossningsdepression. Det är viktigt att du har en bra kontakt med BVC och mödravården så att du vågar berätta om ditt mående för dom. <3

Dystymi

Dystymi betyder att du har en slags lindrig depression under lång tid, ofta i flera år.

Årstidsbunden depression

En del personer blir deprimerade varje år vid en viss tid, till exempel när det börjar bli extra mörkt ute. Då kan det kallas årstidsbunden depression.

Utmattningsdepression

Du kan bli deprimerad i samband med utbrändhet/utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom innebär att du blir helt ”slutkörd” efter lång tids stress utan tillräcklig återhämtning.

Självmordstankar

Ibland när du är deprimerad kan du får självmordstankar. Det är jätteviktigt att söka hjälp och stöd när du mår så pass dåligt.

Har du tankar på att ta ditt liv?
Det finns hjälp att få!
Ring 112 om du mår så dåligt att du känner att du inte orkar mer.
Du kan också söka akut vård hos psykiatrin eller en vanlig akutmottagning.
Du kan också ringa MIND självmordslinjen 90101.
Du är värd att må bra och det GÅR att må bra igen! Ge inte upp! <3

Hur vanligt är självmordstankar?

Enligt Folkhälsomyndigheten kommer 14% av befolkningen någon gång i sitt liv att ha tankar på självmord. Att ha tankar på självmord behöver inte betyda att en kommer att ta sitt liv. De allra flesta med självmordstankar kommer inte att försöka ta sitt liv, och av de som försöker att göra det kommer de flesta att överleva. De flesta som försökt att ta sitt liv förut kommer tillslut att må bättre, och kommer aldrig att dö i självmord, enligt Suicidezero. Men tyvärr förlorar cirka 1500 personer sitt liv varje år till följd av självmord, flera gånger fler än antalet avlidna i trafikolyckor. Det är väldigt viktigt att ta självmordstankar på allvar och att söka hjälp när en mår så pass dåligt.

Kom ihåg att de flesta med depression blir friska och mår bra igen. <3

Vi finns här för dig om du vill prata om ditt mående. <3

Källa: 1177 Vårdguiden, Folkhälsomyndigheten och Suicide zero

Kategorier:
Omvärldsbevakning