Försummelse

Försummelse

Det finns flera sorters försummelse. Det är en del av något som kallas omsorgssvikt, alltså att omsorgen sviktar. Det finns försummelse som gäller både det kroppsliga och det psykiska. När det gäller försummade barn är det vanligt att föräldrarna har psykisk ohälsa, trauman eller egen utsatthet som orsakar att de inte klarar av att möta barnets behov. Det är en förklaring men aldrig en ursäkt. Alla barn förtjänar trygghet och stabilitet i sitt hem.

Den här artikeln är skriven av Tjejjouren Dalia i Borlänge. Om du vill referera till artikeln, kom ihåg att nämna att texten är hämtad från Tjejjouren Dalias hemsida. Tack! <3

Fysisk försummelse

Fysisk försummelse kan finnas både i ett hem där barn blir försummade, men också i andra relationer.
Exempel på hur ett barn kan försummas i sitt hem:

·       Barnet har inte hela, rena kläder i rätt storlek efter väder

·       Barnet får inte tillräckligt med mat/näringsrik mat

·       Barnet får inte hjälp att sköta hygien

·       Barnet får inte sjukvård som hen skulle behöva

·       Barnet får inte leka/röra sig tillräckligt

·       Ingen har uppsyn över ett barn som t.ex är i trafiken

 

Fler exempel på försummelse, även hos vuxna:

·       En person med funktionsnedsättning får inte tillräckligt bra omsorg från sin personliga assistent

·       En förövare kan ta bort/gömma/hindra dig att ta dina mediciner som du verkligen behöver, i syfte att misshandla dig

·       En förövare kan hindra dig från att söka sjukvård, sova eller äta

 

Försummelse är mycket allvarligt. Att någon hindrar dig att söka sjukvård eller ta dina mediciner är även fysiskt våld som kan vara livshotande i vissa fall.

 

Känslomässig försummelse

Känslomässig försummelse är ett av de vanligaste sätten som barn far illa i västvärlden. Det är en del av psykisk omsorgssvikt och handlar om att inte få sina känslomässiga behov tillgodosedda. I undersökningar som barn och unga svarat på brukar ungefär 5% uppge att de blivit försummade känslomässigt.

Allt annat i hemmet kan vara bra, men det känslomässiga kan brista av olika skäl. Det kan ske även i andra relationer än mellan vuxen och barn men i denna text utgår vi från barn-perspektivet.

Att bli försummad betyder att behoven inte tillgodoses på ett bra sätt.
Dina känslomässiga behov kan vara:

·       Att få bekräftelse, att känna sig sedd

·       Att få uppskattning

·       Att känna sig älskad

·       Att få uppmärksamhet

·       Trygghet och gemenskap

När ett barn blir känslomässigt försummat kan den vuxne inte möta barnets behov av olika anledningar. Det är oftast inte meningen från den vuxnes sida men det kan ändå sätta djupa spår hos barnet som blir försummat. Den vuxne kan vara känslomässigt frånvarande, likgiltig, obrydd eller för stressad och upptagen för att se barnet. Den vuxne kan ha svårt att sätta barnets behov före sina egna och att anpassa sina förväntningar efter barnets ålder.

Exempel som kan vara känslomässig försummelse:

  • Att bli lämnad ensam för ofta och för länge
  • Att bli ignorerad när man försöker prata med den vuxne
  • Att inte bli tröstad när man är ledsen eller rädd
  • Att den vuxne inte har tid eller ork för att finnas där för barnet
  • Att inte få höra att man är omtyckt eller uppskattad
  • Att inte bli t.ex kramad trots att man vill/behöver det
  • Att t.ex ett syskon får all uppmärksamhet och ett barn "glöms bort"
  • Att den vuxne inte kan ta hand om sig själv, så att barnet får ta för stort ansvar

Konsekvenser efter känslomässig försummelse

Exempel på vad som kan vara konsekvenser efter att ha försummats:

·       Svårt att lita på andra fullt ut

·       Låg självkänsla och problem med t.ex medberoende

·       Prestationsångest

·       Svårt att hantera känslor

·       Känslor av skam och självhat

·       Känsla av att ”något är fel på mig, men jag vet inte vad”

·       Att känna sig tom och dölja hur en känner

·       Att känna sig tvungen att klara sig själv, eftersom ingen annan brukar hjälpa en

Villkor för kärlek och trygghet

Barn behöver älskas oavsett vad de gör, hur de ser ut eller hur de presterar. Det kallas för att kärleken är villkorslös. Då finns inga villkor barnet måste klara för att få kärlek, utan barnet älskas oavsett. Villkorslös kärlek och trygghet är väldigt viktigt för barn och barns utveckling.

Tyvärr växer en del barn upp med kärlek som upplevs villkorad, vilket kan ge konsekvenser psykiskt och socialt. Det kan t.ex handla om att ett barn bara blir omtyckt ifall barnet uppför sig "bra". Ett barn kan t.ex minnas att det alltid blivit ignorerat när det gråtit, men har fått vara med och leka när det varit glatt. Då kan barnet kämpa hårt för att sluta gråta, eftersom gråten förknippas med att den vuxne har ignorerat en. Då kan ibland barnet skratta och se glad ut, trots att barnet mår jättedåligt på insidan egentligen. Det kan leda till att barnet även som vuxen har svårt att förstå, sätta ord på och hantera olika känslor.

Det är vanligt att känslomässigt försummade personer känner att omgivningen inte ser att de mår dåligt, eftersom de ofta är ”duktiga och självständiga” (som de ofta är på grund av prestationsångest och rädsla för att bli svikna). Men VI ser dig och du kan vända dig till oss på tjejjouren om du vill prata! <3

Skrivet av Tjejjouren Dalia i Borlänge.

Kategorier:
Omvärldsbevakning