Mobbning

Mobbning betyder att en flera gånger blir utsatt/behandlad på ett dåligt sätt av andra. Det finns flera olika former av mobbning och ibland förekommer flera sorters mobbning samtidigt. Alla skolor måste ha en plan för hur de ska agera mot mobbning. Såväl barn som vuxna kan utsättas eller utsätta andra för mobbning och det är väldigt vanligt att en påverkas av det och mår dåligt.

Vilka sorters mobbning finns?

  • Fysisk mobbning
  • Psykisk mobbning
  • Social mobbning
  • Internet-mobbning
  • Sexuella trakasserier
  • Diskriminering

Fysisk mobbning

Fysisk mobbning innebär att en blir utsatt rent fysiskt. Det kan vara att mobbarna knuffar, tar tag i dig, drar i dig, sätter krokben för dig, har sönder saker för dig, slår dig, häller t.ex vatten över dig och liknande.

Psykisk mobbning

Psykisk och verbal mobbning går ofta hand i hand. Detta kan vara att mobbarna sprider rykten om dig, förtalar dig, pratar illa om dig, säger elaka saker till dig, kallar dig elaka smeknamn, överdriver och ljuger om dig eller kränker dig verbalt på andra sätt.

Social mobbning

Social mobbning kan innebära att du blir utfryst ur ett sammanhang. Kanske alla andra får information, men inte du. Det kan också vara så att andra ignorerar dig, ingen hälsar på dig, du blir utesluten, ingen bjuder dig, andra kan gruppera sig emot dig och du kanske kan känna elaka blickar från gruppen eller liknande.

Internet-mobbning

Nätmobbning handlar om all form av mobbning som sker online eller via telefon. Det kan vara elaka sms, spridning av rykten eller bilder av en, elaka konton på sociala medier som skriver saker om en och mycket mer.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är saker som är menade för att kränka din integritet på ett sexuellt sätt. Det kan vara visslande, sexuella kommentarer, sms, frågor om nakenbilder, oönskade dickpics, tafsande eller liknande. Många av dessa saker är dessutom olagliga.

Diskriminering

Diskriminering handlar om att du blir behandlad annorlunda utifrån något du inte kan rå för. T.ex att du får lägre lön för att du är tjej, eller att du blir uppsagd för att du är gravid. Du kan diskrimineras för exempelvis ditt ursprung, hudfärg, kön, könsidentitet, sexuell läggning eller religion. Alla former av diskriminering på t.ex arbetsplatser är förbjudna.

Mobbningsiffror

* 8% av elever i svensk skola är mobbade, enligt SVT
* 14% av tjejerna i högstadiet har sexuellt trakasserats av en elev
* 24% av högstadieelever har kränkts av en elev
* 50% av mobbning på arbetsplatser kommer från chefen
* 40% av utsatta vuxna i en norsk studie uppgav att de haft självmordstankar
* 45 barn dör till följd av självmord efter mobbning varje år i Sverige
* 2-6 personer i veckan tar sitt liv till följd av mobbning

Mobbningsfakta

Mobbning förekommer där miljön är dålig på något sätt och där ledarskapet är otydligt och inte tillräckligt fungerande. Forskning visar att arbetsplatser med god arbetsmiljö och tydligt ledarskap samt trygghet inte har några problem med mobbning. Ofta letas det efter en "syndabock" och när ett offer för mobbning försvinner, hittas ofta ett nytt. Det är alltså inte personligt.

Män och kvinnor utsätts lika ofta, men män utsätter andra oftare än kvinnor. Vissa är särskilt utsatta på arbetsplatser, bland annat:
* "Starka kvinnor"
* "Svaga chefer"
* Äldre
* De som slår larm om något som inte fungerar

Det är vanligt att en mår väldigt dåligt ifall en utsätts för mobbning och långa sjukskrivningar är inte ovanligt. 

Till dig som är drabbad

Kom ihåg att mobbning inte är personligt, utan det är ett problem med miljö och ledarskap. Tänk på dig själv och din egen hälsa i första hand. Om du behöver bli sjukskriven eller vill byta jobb ska ingen annan få trycka ner dig för det. Det är viktigt att ta hand om sig själv.

Tips till dig som är mobbad:
* Skriv dagbok med allt som händer, hur det känns, vilka som är inblandade + datum
* Prata med chefen eller personalavdelningen, ta det vidare om det behövs
* Kontakta facket för råd och stöd
* Berätta för närstående och ta emot stöd och kärlek
* Sök samtalsstöd på t.ex vårdcentralen om du behöver mer stöttning
* Våga vara ärlig om hur du mår

Källa: Mobbningsboken, Eva Berlin och Jan Enqvist

Skrivet av Tjejjouren Dalia i Borlänge.

Kategorier:
Omvärldsbevakning