Sex mot ersättning

VAD ÄR SEX MOT ERSÄTTNING?

Den här artikeln är skriven av Tjejjouren Dalia i Borlänge. Om du vill referera till artikeln, kom ihåg att nämna att texten är hämtad från Tjejjouren Dalias hemsida. Tack! <3

 • Att byta sexuella handlingar mot något. Det kan vara pengar, boende, betyg, alkohol, droger, kläder, cigaretter eller annat
 • Att sälja sex är lagligt, att köpa sex är olagligt (sexköpslagen)
 • Sexköpslagen handlar om att skydda personerna som är extremt utsatta (säljarna) och att straffa köparna som utsätter och utnyttjar säljarna
 • Att köpa sex är ett brott och det är en form av sexuellt våld

VEM SÄLJER SEX?

 • Främst kvinnor
 • Kvinnor från Bulgarien, Rumänien och Nigeria
 • Svenska ungdomar med psykisk ohälsa

VEM KÖPER SEX?

 • Män
 • Även i de fall där pojkar eller andra män säljer sex, är detta i de allra, allra flesta fall till manliga köpare
  Källa: Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel

HUR SER PROSTITUTION UT?

 • Nästan all kontakt sker på internet/online
 • Allt mer ”Sugardejting”, alltså att en ung person får ersättning i form av dyra saker/pengar av en äldre man i utbyte mot sexuella handlingar

RISKFAKTORER FÖR UNGDOMAR – VILKA UTSÄTTS?

 • HBTQ-ungdomar och framförallt transpersoner är extra utsatta
 • Ungdomar på SiS-hem
 • Ensamkommande flyktingar
 • Ungdomar med funktionsnedsättningar
 • Att ha rymt hemifrån är en stor riskfaktor
 • Tidigare övergrepp är en stor riskfaktor
 • Dålig relation till föräldrarna är en riskfaktor
 • Unga med riskfaktorer för att utveckla självskadebeteende

Källa: Kunskapsguiden, SocialstyrelsenSEXUELLT SJÄLVSKADEBETEENDE OCH SEX MOT ERSÄTTNING

 • Vanligt att personer i prostitution använder sex som en form av självskadebeteende – obs att det är köparna som skadar dem!
   

VAD ÄR SJÄLVSKADEBETEENDE?

 • Ett sätt att hantera det ohanterbara
 • Kan handla om att byta ut psykisk smärta mot fysisk
 • Kan handla om att straffa sig själv eller ”bli ren”
 • Kan handla om att distrahera sig själv från det svåra
 • Kan handla om att faktiskt få känna något (smärta)
 • Om du tidigare blivit behandlad illa är det troligt att du kommer att behandla dig själv illa, också
 • Ibland kan man koppla ihop trygghet med lidande. T.ex om din barndom var svår, kan det kännas som ”det enda jag känner till”
 • Beroende är mycket vanligt
 • Oftast ett sätt att försöka orka överleva
  Källa: Psykologiguiden

VANLIGA SAKER KOPPLAT TILL SJÄLVSKADANDE:

 • Negativa händelser under barndomen
 • Dålig anknytning till föräldrar
 • Ensamhet
 • Dålig självbild
 • Psykisk ohälsa
 • Att bli starkt påverkad av stress
  Källa: Kunskapsguiden, Socialstyrelsen

HUR KAN DET BLI JUST SEX SOM SJÄLVSKADA?

 • Ofta tidigare övergrepp
 • Ibland kan det kännas som att man ”tar tillbaka kontrollen” över sin kropp när man själv bokar in träffar
 • Ibland kan det kännas som att man ”återupplever” sitt övergrepp och kanske kan ändra utgången/känslorna/hantera det annorlunda
 • Ibland kan det kännas som att ens enda värde är utifrån att män vill köpa ens kropp. Man har låg självkänsla och känner sig värdelös
 • Ibland är det den enda bekräftelsen man kan få och har fått
 • Skammen och skulden kan ”bidra” till att det här mönstret fortsätter – straffar och skadar sig ännu mer, känner sig mer värdelös, behöver mer bekräftelse
 • Sex kan tyvärr vara ett sätt att skada sig själv och att bli skadad på, precis som att skära sig
 • Ibland är steget inte stort att ta. Ibland kan exempelvis ett par sålda trosor, några nakenbilder och sex-sms leda till en träff. Ibland för att man behöver pengar, är nyfiken eller skäms och äcklas av sig själv
 • Vissa utsatta har beskrivit: ”jag blir ändå våldtagen och då kan jag lika gärna ta betalt för det”
 • Dina känslomässiga behov har aldrig blivit uppfyllda (uppmärksamhet, gemenskap, bekräftelse, kärlek) och detta kan bli ett destruktivt sätt att försöka få behoven tillgodosedda
 • Behov av pengar samtidigt som en ”behöver” skada sig
  Källa: En jourtjejs erfarenhet efter samtal med utsatta

EN ANNAN PERSON UTSÄTTER DIG FÖR BROTT

De allra flesta håller med om att det är stor skillnad på att skära sig själv med en kniv och att skära en annan människa med kniv. När du har ett sexuellt självskadebeteende är det inte du som skadar dig själv, det är en annan person som utsätter dig för sexuellt våld – en annan person som ”håller i kniven”. Att söka upp en situation är inte samma sak som att ge samtycke. Ett samtycke kan heller inte köpas. Det är väldigt vanligt att man känner en enorm skuld och skam när man befinner sig i sexuellt självskadande, men försök att komma ihåg att det är männen som skadar dig som bär hela ansvaret och skulden.

DROGER OCH SEX MOT ERSÄTTNING

 • Ibland tar den utsatte droger för att ”stå ut” med övergreppen och måendet efteråt
 • Ibland får den utsatte droger som ersättning
 • Ibland behöver den utsatte pengar till droger
 • Många utsatta tar inte alls några droger
 • Att köpa sex av någon som är drogpåverkad är fruktansvärt. Det är ett övergrepp, missbrukande av maktposition och total avsaknad av empati och respekt för den utsatte

UTSATTHET

 • I en brittisk studie har 90% av de tillfrågade uppgett att de VILL lämna prostitution, om de hade ett alternativ
 • Många har erfarenhet av hemlöshet, sexuellt våld, ekonomisk utsatthet, missbruk och har vårdats mycket inom sjukvården
 • Det är mycket vanligt att drabbas av PTSD – European Women’s lobby uppger siffran 68%
 • Väldigt många av personer inom prostitution har utsatts för sexuella övergrepp tidigare i livet
 • Källa: Tidningen Streetlight (Storbritannien)


”VILKET JOBB SOM HELST”

 • 10-40 gånger högre risk att dö jämfört med ett ”annat” arbete
 • 60-80% utsätts regelbundet för fysisk misshandel

De flesta har utsatts för sexuellt våld (vilket sexköp i sig är)
Källa: European Women’s Loby

 

”SEXUELL FRIHET”

 • Vems frihet, egentligen?
 • Sexköp handlar om makt, inte frihet
 • När du köper en annan persons kropp visar du att personen inte har rätt till samtyckande sex – du försöker att köpa samtycke
   

DE TRE S:EN - SKULD, SKAM OCH SJÄLVHAT

Min erfarenhet som jourtjej är att de tre S:en ofta förekommer när man befinner sig i den här sexuella utsattheten. Som jag ser det bidrar också dessa tre S till att självskadandet fortsätter eller blir värre.

 • Skuld innebär att må dåligt över något man har gjort
  ”jag mår dåligt över att jag träffade honom”
 • Skam innebär att må dåligt över vem/något man själv är (tror)
  ”jag är en äcklig hora”

   

Ett påhittat exempel på vad jag menar. (Alla är olika, detta är bara ett exempel)

 • Mår dåligt, känner skuld och skam för det som hänt. ”Jag borde inte ha träffat honom. Det är mitt fel. Jag är så äcklig, jag är inte värd något annat”
 • Ångesten ökar, självhatet blir bara värre. ”Jag är bara en hora”
 • Behöver skada sig mer pga ångesten och självhatet
 • Vågar kanske inte söka hjälp pga skulden, skammen och självhatet. ”Allt är mitt fel. Jag väljer att träffa dom. Jag ber dom att slå mig. Jag förtjänar det. Jag är inte värd nåt bättre. Alla tycker ändå att jag är en hora”

  Ofta kan torskarna (sexköparna) också säga elaka saker till den utsatte och behandla den utsatte helt fruktansvärt och omänskligt. Torskarnas beteende signalerar också vad de anser att den utsatte har för värde.
 • Vanligt att torskar utövar fysisk, sexuell, psykisk och ekonomisk misshandel mot den utsatte
 • Misshandel är trauma och trauma påverkar oss

TRAUMA, PTSD OCH KOMPLEX PTSD

 • PTSD står för Post Traumatisk Stress Disorder (syndrom på svenska) och betyder ungefär ”Stressyndrom efter ett trauma”
 • PTSD är vanligt hos personer utsatta för sex mot ersättning. European Women’s lobby nämner siffran 68%
 • Vanliga symptom på PTSD:
  - Flashbacks och minnesbilder av händelsen
  - Att försöka undvika flashbacks
  - Ångest, stress, att vara spänd, nervös
  - Dissociation (att ”koppla bort”, overklighetskänslor)
  - Mardrömmar, sömnproblem
  - Dåligt mående, depression, likgiltighet, tomhetskänslor
 • Komplex PTSD är en ännu svårare form av PTSD och kan uppstå vid upprepade trauman – som ofta sex mot ersättning är


Kroppen kan reagera på den starka stressen. Du kan få högt blodtryck, spända muskler och trötthet. Det finns bra vård att få mot PTSD.

TRAUMA PÅVERKAR OSS

 • Trauma kan ge minnesluckor och få dig att tvivla på dina minnen
 • Din kropp kan bli spänd i situationer som påminner om traumat
 • Du kan påverkas mycket starkt psykiskt och förändras i beteende och mående
 • Det kan ibland vara extremt svårt att berätta om traumat. Det kan ge ångest, starka känslor och panik


DU ÄR VÄRD BÄTTRE!

 • Du är värd att må bra
 • Du är viktig
 • Du är älskvärd
 • Du är värdefull
 • Du förtjänar att bli fri
 • Du kan bli fri
 • Du har kraften och styrkan du behöver
 • Du är inte ensam – vi i systerskapet står tillsammans med dig
 • Du gjorde ingenting fel
 • Du försökte bara att överleva
 • Du blev utsatt och du hade ingen skuld i det
 • Ditt liv är värt att leva

   

”SEXKÖPSLAGEN GÖR DET SÄMRE FÖR PERSONER I PROSTITUTION”

 • Sexköpslagen visar tydligt var skulden ligger: hos köparna. Den som säljer är en utsatt person och gör ingenting olagligt, men köparna utnyttjar andras utsatthet och begår ett brott. Det är en viktig ståndpunkt.
 • Kvinnor som sålt sex både i Tyskland (där sexköp är lagligt) och i Sverige (där sexköp är olagligt) har uppgett att det ofta till och med förekommer mer våld på lagliga bordeller i Tyskland.
 • Lagen har förändrat svenska folkets syn på sexköp och idag stödjer de flesta lagen. De flesta anser att köparna begår ett brott
  Källa: European Women’s Lobby

SAMTYCKESLAGEN

 • Allt som inte är ett ja – är ett nej och är olagligt
 • Du har ett ansvar att ta reda på om den andre vill ha sex med dig
 • Observera att samtycke inte kan köpas, tjatas eller hotas till

OAKTSAM VÅLDTÄKT

I Sverige har ett prostitutionsärende prövats i rätten för oaktsam våldtäkt, ett begrepp som tillkommit i och med den nya samtyckeslagen. En man hade köpt sex av en person och sedan skrivit ”omdöme” om personen på en sugardejting-sida där mannen också skrev att ”personen var utsatt för människohandel”. Mannen dömdes för oaktsam våldtäkt till åtta månaders fängelse.

Källa: Nationellt metodcentrum mot prostitution och människohandel

MYTEN OM ”DEN LYCKLIGA HORAN”

Precis som ni kunnat ta del av i all tidigare statistik och text, är de flesta personer inom prostitution inte där av fri vilja. Saker som trafficing, ekonomisk utsatthet, hemlöshet, svår psykisk ohälsa och självskadebeteende kan vara anledningar bakom att personen inte kan lämna prostitutionen just nu. De flesta mår inte alls bra av prostitution och de flesta drabbas av PTSD eller andra konsekvenser till följd av trauman och brott de utsätts för.

Tips: nätverket Inte din hora finns för dig som har erfarenhet av sexuell utsatthet och sex mot ersättning. Du kan alltid kontakta oss på tjejjouren om du behöver prata <3

Läs mer!

Skrivet av Tjejjouren Dalia i Borlänge.

Kategorier:
Omvärldsbevakning