Sex som självskadebeteende

Sex som självskadebeteende

Namnet ”sex som självskadebeteende” kan vara både bra och dåligt. Många som är drabbade beskriver det som ett självskadebeteende och därför väljer vi att kalla det för det. Samtidigt kan det låta som att det är den utsatte som skadar sig själv genom sex. Så är inte fallet. Det är en annan person som skadar dig och du utsätts för sexuellt våld, även om du själv kanske sökt upp situationen.

Att själv söka upp en situation är inte samma sak som att ge samtycke! Det är viktigt att tänka på att det är en annan person som skadar dig och inte du själv, även om vi kallar detta ”sex som självskadebeteende”. Att en annan person skadar dig sexuellt är brottsligt och det är förövaren som bär skulden för det som händer.

Du är inte ensam om att vara drabbad och det finns bra hjälp att få. Det är inte ditt fel och du är varmt välkommen att prata med oss. <3

Den här artikeln är skriven av Tjejjouren Dalia i Borlänge. Om du vill referera till artikeln, kom ihåg att nämna att texten är hämtad från Tjejjouren Dalias hemsida. Tack! <3

Vad är ett självskadebeteende?

Att skada sig själv är ett sätt att försöka överleva. Vården pratar ofta om självskada i form av att skada sin hud, men det finns många sätt att skada sig själv på. Det spelar ingen roll om du skär dig, bränner dig själv, svälter, missbrukar droger eller självskadar genom sex. Det är liksom samma mekanismer bakom.

Att skada sig själv handlar om att försöka klara sig igenom svåra, outhärdliga känslor av t.ex ångest, skam, ilska eller sorg. Det kan vara så att fysisk smärta tillfälligt ersätter den psykiska smärta en annars känner. Ibland kan självskadebeteende också vara ett sätt att straffa sig själv på. För stunden blir känslorna lättare, men på lång sikt försämras ens mående ännu mer och självskadebeteenden kan ofta försätta en i farliga situationer. Ju mer en självskadar, desto sämre mår en och behöver då skada sig ännu mer. Det är viktigt att få hjälp för sitt självskadebeteende då det är lätt att utveckla ett beroende.

Generellt - hur kan självskadande fungera?

 • Hantera det ohanterbara
 • Att byta ut psykisk smärta mot fysisk
 • Straffa sig själv, känna sig "ren"
 • Distraktion - tänka på annat än all ångest
 • Att känna känslor - i form av smärta
 • När en tidigare blivit behandlad illa är det lätt att behandla sig själv illa
 • Smärta kan vara kopplat till trygghet. Kanske har barndomen varit smärtsam, men det kanske också är den enda trygghet en känner till
 • Att försöka orka överleva
 • Beroendeframkallande
 • Smärta kan vara "enkelt och konkret" till skillnad från t.ex ångest eller skam
 • Kroppen kan utsöndra smärtstillande hormoner vid skada som lurar en till att känna sig mer lugn

Vanliga saker kopplade till självskadebeteende generellt

 • Negativa händelser under barndomen
 • Ensamhet
 • Stresskänslighet
 • Psykisk ohälsa
 • Dålig självbild

Hur kan sex bli ett slags sätt att skada sig själv?

 • Kanske har du en låg självkänsla. Känner att ingen någonsin älskat dig för vem du är, utan bara för det du gör eller ställer upp med. Kanske känner du dig tom och i grunden värdelös - kanske har andra sagt det till dig eller visat dig vad de anser om ditt värde genom att utsätta dig för våld eller övergrepp. Det kan finnas många smärtsamma erfarenheter i bagaget.
 • Väldigt vanligt med tidigare sexuella övergrepp.
 • Det kan kännas som att en "tar tillbaka kontrollen" genom att ha mer sex och själv "bestämma" över det.
 • Det kan kännas som att en "återupplever" tidigare erfarenheter och kanske kan hantera de annorlunda.
 • Förövare kan ha intalat dig att du förtjänar att skadas.
 • Låg självkänsla. Det kan kännas som att ens enda värde ligger i att andra vill ha sex med en eller betala för ens kropp.
 • Skam, skuld och självhat spär på denna negativa cykel så att en behöver skada sig ännu mer.
 • Ens känslomässiga behov (kärlek, bekräftelse, uppmärksamhet) kanske behöver tillfredsställas och detta blir ett destruktivt sätt att försöka.
 • Kanske är du redan utsatt. "Jag skadas redan. Jag kan lika gärna ta betalt eller bestämma med vem."

Det är vanligt att tjejer som utvecklar ett sexuellt självskadebeteende tidigare i livet varit utsatta för sexuella övergrepp och trauman. En del drabbade tjejer har beskrivit det som att deras sexuella självskadebeteende varit ett sätt att få tillbaka kontrollen. ”När han våldtog mig hade jag ingen kontroll, men nu väljer jag att träffa honom, därför har jag kontroll.” Tyvärr är detta en falsk känsla av kontroll eftersom killarna/männen ändå utövar sexuellt våld.

Det är också vanligt att använda sex som ett sätt att få närhet och bekräftelse. Kanske är det den enda form av bekräftelse en någonsin fått och den enda form av bekräftelse en tror sig förtjäna. Det kan finnas trauman och känslomässig försummelse även bakom dessa känslor. Oavsett vad som ligger bakom ens självskadebeteende är det viktigt att komma ihåg att du som är drabbad är utsatt för våld och att du inte har någon skuld i detta.

Ibland vet en inte själv om att en har ett självskadebeteende och det kan vara väldigt svårt att inse och våga erkänna för sig själv att en mår dåligt.

Hur många?

En studie som Linköpings universitet gjort, visade att över 3% av gymnasietjejer uppger att de haft sex i syfte att skada sig själv, men mörkertalet är antagligen större. Det är alltså ungefär en av 30 tjejer. Det behövs betydligt mer kunskap om detta inom vård, skola och omsorg för att nå ut till dessa otroligt utsatta tjejer!

Sexuellt våld

Att killar och män utför sexuella handlingar mot tjejer som uppenbart mår psykiskt dåligt är fruktansvärt. Att ha sex med en tjej som är väldigt påverkad av alkohol eller droger är olagligt, eftersom hon inte kan ge samtycke.

Oavsett hur din situation ser ut är det viktigt att komma ihåg att killar och män har en maktposition gentemot tjejer i allmänhet, och mot tjejer med sexuellt självskadebeteende i synnerhet. Männen är fysiskt överlägsna, de har en högre social och ekonomisk makt i samhället och i de fall där tjejen lider av psykisk ohälsa är männen också psykiskt överlägsna. Den här överlägsenheten och makten kommer med ett stort ansvar. Ett ansvar som dessa män inte tar. Det dessa män gör är att skada redan utsatta tjejer genom sexuell och många gånger också fysisk och psykisk misshandel. I de fall där män köper sexuell tillgång (övergrepp!) till tjejers kroppar utövas även ett ekonomiskt våld.

Allt detta är former av kvinnohat. Skulden ligger hos dessa killar och män, och inte hos tjejerna som de utsätter för våld.

Vår syn på sexuellt självskadebeteende

 • Det är skillnad på att skära sig själv med en kniv och att skära i en annan person med kniv. Exakt så fungerar även detta, enligt oss. En annan person utsätter dig för sexuellt våld.
 • Det är förövaren som har kontroll över situationen. Förövaren kan skada den utsatte på i princip vilket sätt som helst. Många gånger är den utsatte ett brottsoffer.
 • Det här handlar också om makt. Männen har makten i denna situation.
 • Fysisk makt - ofta fysisk överlägsenhet.
 • Psykisk makt - ofta förgriper sig mannen på en yngre tjej med psykisk ohälsa.
 • Social makt - förövaren är ofta "vilken man som helst" med jobb och dylikt. Vem tror att han är en förövare? Vi vet hur statistiken ser ut. Vi vet att folk inte vill tro att "snälla killar" kan vara förövare.
 • Ekonomisk makt - vid sex mot ersättning.
 • Med makt kommer ansvar - ett ansvar dessa män inte tar.
 • Tjejer med sexuellt självskadebeteende är en särskilt sårbar och utsatt grupp som behöver hjälp och stöd - inte utnyttjas sexuellt och utsättas för fler trauman.
 • Vi står tillsammans med alla tjejer i sexuell utsatthet.
 • Att anmäla eller berätta förstör inte hans liv. Han valde själv att förstöra det när han utsatte en annan människa. Han förstör inte bara sitt eget liv utan också andras.

Att söka hjälp

Du kan alltid prata med en tjejjour. Du får prata med oss hur många gånger du vill och du bestämmer vad du vill berätta. Det kan vara så att du behöver hjälp att hantera trauman som du varit med om och hjälp för ditt självskadebeteende. Det finns speciella mottagningar framförallt i storstäder för det, och det finns speciella tjejjourer som är inriktade på det här ämnet, t.ex Mikamottagningen och Ellencentret som du både kan chatta med och besöka. Du kan också vända dig till ungdomsmottagningen, vårdcentralen eller psykiatrin.

Du är värdefull och förtjänar hjälp och stöd. Du är värd att må bra. <3

Källor: tidigare tjejjouren.se, Socialstyrelsen, Psykologiguiden.

Skrivet av Tjejjouren Dalia i Borlänge via Amanda, jourtjej.

Kategorier:
Omvärldsbevakning