Välkommen till Tjejjouren Hilda!

Tjejjouren Hilda är en del av Motala kvinnojour. Vi arbetar stödjande via chatt och kommer på sikt även att erbjuda fysiska möten. Tjejjouren Hilda arbetar också opinionsbildande och erbjuder föreläsningar för skolor, fritidsgårdar och andra verksamheter. Vi verkar både för att stödja tjejer som är eller har varit utsatta för våld samt för att sprida kunskap om mäns och killars våld mot tjejer.

Tjejjouren Hildas chatt är öppen på tisdagar jämna veckor mellan 19-21.

Vilka är Roks tjejjourer?

Roks tjejjourer är ideella och feministiska föreningar som arbetar för tjejers och unga kvinnors rätt. Inom Roks finns cirka 30 tjejjourer. Roks tjejjourer lyssnar på dig utan att döma och tror på dig oavsett vad. 

Vad du än behöver prata om, finns tjejjourerna här för dig - inget är för stort och inget är för litet. 

Tjejjourerna kan kontaktas genom chatt, mail och telefon. Några går det också bra att besöka. Du hittar jourernas hemsidor och kontaktuppgifter här på Rokstjejjourer.se genom att klicka på Sök bland Roks tjejjourer.