Våldet finns i olika former

våldets former, våldets uttryck

Män och killars våld mot kvinnor och tjejer är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som påverkar kvinnor och tjejers livssituation. Var fjärde kvinna i Sverige har utsatts för våld av en närstående man eller kille. Våldet sker dagligen ute i vårt samhälle.

Kunskap har länge lyfts fram som en nödvändig del i arbetet att stoppa våldet och genom kunskapsspridning kring våldets former och hur de gör uttrycket verkar vi för att få till en förändring.

Om du som läser detta kan känna igen dig i vad vi berättar vill vi säga: du är inte ensam. Vi är många som står bakom dig och finns här för att lyssna, stötta och stärka just dig i den situation du befinner dig i.

Våldsformer och dess våldsuttryck: Våldsuttryck pågår samtligt eller avlöser varandra.

Fysiskt våld: Fysiskt våld kan se mycket olika ut. Det kan röra sig om allt från knuffar, örfilar eller att bli fasthållen, till slag, sparkar och våld med tillhyggen och vapen. Det är inte ovanligt att slag riktas mot delar av kroppen som inte syns för andra.

Psykiskt våld: Det psykiska våldet kan vara svårt för omgivningen att förstå och upptäcka. Samtidigt är det den allra vanligaste formen av våld som hon utsätts för inom relationen. Innehåller olika former av isolering genom verbala kränkningar, känslomässig utpressning, skambeläggning, förminskning av hennes minnen och tolkningar. Det kan handla om att han säger saker som ”Du ljuger”, ”Det har aldrig hänt” i syfte att skapa självtvivel. På så sätt blir hon beroende av andras åsikter och får svårt att lita på sig själv. Psykiskt våld begränsar och isolerar.

Materiellt våld: Handlar om att han tar i sönder hennes värdesaker eller hotar om att fördärva de, andra exempel kan vara att slå i väggen eller kasta saker på gatan.

Digitalt våld: Att digitalt utsättas för kränkningar, bildspridning, ryktesspridning, hot, stalkning, utpressning, bli spårad genom appar eller att bli tvingad till sexuella övergrepp på sig själv ger många konsekvenser för den mentala och fysiska hälsan. Digitalt våld är kontrollerande och begränsande av ens livsutrymme.

Sexuellt våld: Innebär allt från ovälkomna kommentarer till att tvingas utföra sexuella handlingar eller utsättas för sådana. Kan också vara att tvingas bevittna olika former av sexuella handlingar eller att fotograferas/filmas i ett sexuellt syfte mot sin vilja. Inom relationen kan dessa vara förklädda i så kallade ”Försoningssamlag”

Oro för våld: Den som utsatts för våld av sin partner lever ofta med en spänning och stress över att det kan hända igen. Det kan innebära att han enbart med sitt kroppsspråk eller med en kommentar kan skapa rädsla eller en hotfull upplevelse hos henne. Oro för våld kan skrämma till lydnad med bara blickar eller rörelser. 

Ekonomiskt våld: Kan handla om att han begränsar hennes tillgångar genom att gömma undan pengar eller kräva något i utbyte. Ekonomiska våldet ökar isolering då livsutrymmet minskar ytterligare utan ekonomiska möjligheter.

Indirekt våld: Handlar om försummelse genom att hennes behov inte tillgodoses i form av mat, hygien, vård eller annat stöd. Kan till exempel vara att hon inte får den medicin hon behöver eller blir ignorerad eller utelåst. Barn är extra utsatta när indirekt våld sker i hemmet.

Våld är en avsiktlig handling där målet är att påverka den andra dvs. mannen/killen använder våldet för att få kvinnan/tjejen att förändra sig.

Klicka här för att komma till varningssignaler och råd.

Kategorier:
Nyheter, Händer på jouren