Varningssignaler & Råd

våldets former, våldets uttryck

Varje relation är unik och varningssignaler kan ge uttryck på olika sätt. En relation som innehåller våld börjar ofta bra. Om du upplever att din partners personlighet förändras (ex. humöret blir sämre, mer missnöjd, kontrollerande) bör du vara uppmärksam. Våld och kontroll är aldrig ett uttryck för kärlek. 

 • Nedvärderande kvinnosyn: Om din partner visar en dålig attityd mot tjejer och kvinnor generellt, kan det vara lättare för honom att bete sig dåligt mot tjejer och kvinnor och därmed lättare att i förlängningen utöva våld.
 • Svartsjuka: Om din partner visar upp en överdriven svartsjuka tyder det på starkt kontrollbehov. Känner du dig tvungen att skynda dig hem från skola/fritidsaktivitet för att han inte ska bli misstänksam? Upplever du att du tackar nej till inbjudningar som inte han är bjuden på? Då finns risken att han styr ditt beteende vilken på sikt kan leda till att du isoleras från andra.
 • Övervakar din partner dig? Brukar din partner läsa dina sms eller spåra var du befinner dig? Detta tyder på att han inte accepterar dig för den person som du är. Detta är ett allvarligt varningstecken. Lämna om du kan och om du inte klarar det själv – ta hjälp från någon du litar på.
 • Skriker din partner på dig? Om din partner skriker, kallar dig för nedsättande ord eller ha plötsliga humörsvängningar är sannolikheten större att han kan utöva våld.
 • Klagar din partner ofta på dig? Säger han att du klär dig fult, har fel vänner inte ger honom tillräckligt med uppmärksamhet. Detta är ett sätt att utöva makt och att förvrida din verklighetsbild. Var uppmärksam!
 • Hotar din partner att slå i sönder dina tillhörigheter eller att skada djur? Får han raserianfall och slår i sönder saker eller går till attack på ett husdjur? Detta är en våldshandling och syftet bakom är att skrämma dig till lydnad.
 • Är din partner hårdhänt eller har han markerat slag mot dig? Detta är en markering om vad han “kan” göra mot dig. Nästa gång kanske han tar tag ännu hårdare eller träffar dig på riktigt.

Om du är tillsammans med någon som utövar våld eller hotar om att utöva våld mot dig, bör du överväga att lämna relationen. För din egen säkerhet är det viktigt att du har en strategi för hur du kan skydda dig själv. Vi vet att många är rädda för att lämna en våldsam partner. Vi vet också att det finns hjälp att få. 

 • Berätta för någon du litar på om vad du blivit utsatt för. Det kan vara en vän, en förälder eller annan vuxen. 
 • Skriv dagbok och göm den. Anteckna de händelser som du tror kan vara våld. Skriv vilken dag och tid och vad som hände. Din dagbok kan ha stor betydelse vid en eventuell rättegång eller bearbetning längre fram.
 • Spara alla meddelande, bilder och liknande som kan vara bevis
 • Uppsök läkare om du fått synliga skador
 • Tro aldrig på att det inte kommer hända igen. Om han en gång skadat dig, är det mest troligt att han kommer göra det igen. 
 • Byt telefonnummer och slå av dig GPS-funktion så att han inte kan spåra dig när/om du lämnat honom.
 • Bearbeta det som hänt. Du kan få hjälp genom Kriscentrum eller vårdcentral där du får möjlighet att prata om alla känslor och tankar. Vi på Tjejjouren i Eslöv finns här för dig via chatt, mejl eller telefon.  
våldets former, våldets uttryck
Kategorier:
Händer på jouren