Ett jämställt samhälle är porrfritt!

Kvinnojouren och tjejjouren Olivia är medlemmar i Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Vecka 17 har Roks utropat till aktionsvecka mot porr. Kom med oss i kampen för ett jämställt och porrfritt samhälle.

När vi pratar om porr är det viktigt att förtydliga hur porren faktiskt ser ut. Det handlar inte om någon tjej som visar brösten på en strand, porr är skildringar av förnedring och sexuellt våld! Det är inte en ”olycklig bieffekt”, det är faktiskt själva förnedringen som är det centrala i så kallad gonzoporr. Enligt professorn och forskaren Gail Dines har det skett en förskjutning. Dagens porr är råare, brutalare och mer fylld med förnedring än tidigare. Det är vanligt med förnedrande prat, grovt våld, slag, stryptag och handlingar som går ut på att kvinnan eller tjejen i porren ska kräkas eller gråta så att sminket rinner. Det porrtittaren får se är alltså kvinnor och tjejer som utsätts för tortyrliknande behandling, är nära på att kvävas eller förnedras verbalt och fysiskt. Det är detta vi pratar om när vi pratar om porr. . Genomsnittsåldern för pojkar som för första gången kollar på porr är elva år, enligt Gail Dines och 96% av alla pojkar har någon gång tittat på pornografi,

Studier visar att den som tittar på porr kommer att vilja se grövre och grövre scener, ofta med våldsinslag. Det finns alltså en avtrubbande effekt, där gränserna för vad som är normalt förskjuts. Forskning visar att de män som konsumerar mycket porr är mer benägna att köpa sex än män som inte tittar på porr. Både porr och prostitution är exempel på mäns våld mot kvinnor och tjejer och grundbulten i detta sexualiserade våld är att det genomsyras av kvinnoförakt. Porren lär män och pojkar att kvinnor och tjejer är objekt att konsumera, tillgängliga kroppar att utöva sina sexistiska våldsfantasier på. Enligt forskning är det 94 procent av våldet i pornografin som riktar sig mot kvinnor och 88 procent av alla scener i porren innehåller fysiskt våld.

Enligt forskaren Max Waltman finns det en tydlig koppling mellan att konsumera porr och att inte respektera andras gränser, trakassera sexuellt och begå övergrepp. Studier visar att det är hela 46 gånger större risk att män som konsumerat porr begår sexuella trakasserier eller övergrepp. Samlad forskning visar att det går att förutspå sexuella aggressioner utifrån hur porrkonsumtionen ser ut. Det betyder alltså att män och pojkar som tittar mycket på porr blir avtrubbade och får förändrade attityder kring våld och aggressioner. Enkelt uttryckt: de blir farligare för tjejer och kvinnor.

Porren är skadlig på flera plan. Vi brukar dela upp skadorna genom att se det som ringar på vattnet. I pornografins epicentrum finns de kvinnor, tjejer och barn som utsätts i produktionen av porr. Men vi ser också att porren är direkt skadlig genom att den används under övergrepp, här är kopplingen mellan porr och fysiskt och sexuellt våld tydlig. Kvinnojourernas och tjejjourernas erfarenhet är att många kvinnor och tjejer som kommer till jourerna har blivit utsatta för övergrepp samtidigt som mannen/killen sett på porrfilm.

Samtidigt som porren är direkt skadlig för enskilda kvinnor och tjejer så är den skadlig på en strukturell nivå, genom att den normaliserar kvinnors och tjejer underordning i förhållande till män och pojkar.

Lagstiftning mot barn-, våld- och djurporr har drivits igenom tack vare kvinnorörelsen. Idag är det få som tycker att vi ska legalisera barn-, vålds- och djurpornografi. Vi är övertygade om att vi i framtiden kommer att tycka att det är lika absurt med filmade övergrepp på vuxna kvinnor som vi idag tycker att det är med filmade övergrepp på minderåriga.

Vårt mål är ett porrfritt samhälle. För att nå dit måste vi börja i någon ände. Samhället måste sluta normalisera kvinnoförakt och sexuellt våld. Vi ser det som en bra början att göra våra skolor, arbetsplatser och offentliga miljöer till porrfria zoner. Kom med oss i kampen för att annat samhälle!

Det är dags att sätta stopp för porren!

Kvinnojouren och tjejjouren Olivia
Alingsås, Lerum, Vårgårda

Kategorier:
Opinion och politik