Femninism

Hur formas ens identitet och värderingar om man väljer att kalla sig feminist, alltså att man väljer att tillhöra feminism som livsåskdådning
Ostbågen, 17
Svar från jouren

Hej Ostbågen!

Vilken intressant fråga du ställer, tack för det och tack för att du vågar ställa den!

Feminism kan betyda olika saker från person till person, men ordboksdefinitionen är: En social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Jag väljer att tolka det som att feminismens grundtanke är att erkänna att det finns skillnader mellan män och kvinnor och att försöka göra något åt det. Exempelvis är det vanligt att en kvinna tjänar mindre pengar än en man för samma arbetsuppgifter, eller att män oftare sitter på chefspositioner än kvinnor. En feminist är medveten om de skillnaderna och strävar efter att höja kvinnans roll till samma nivå som mannens. Det betyder inte att kvinnan ska få högre lön eller mer rättigheter än mannen, men att vi behandlas lika.

En kan tolka och förhålla sig till feminism på en mängd olika sätt! Det finns inget tvång eller krav på vad en ska eller inte ska göra, utan det utformar du själv enligt dina värderingar och tankar.

I min feminism, som jag har skapat utifrån mig själv, ingår att stötta och finnas där för såväl mig själv och för kvinnor/flickor runt omkring mig. Att våga se de skillnader och orättvisor som finns mellan könen och att sträva efter att låta alla individer, oavsett kön, ta lika mycket plats.

Med det sagt så är svaret på din fråga att det kan se annorlunda ut från person till person, men att det i grunden handlar om att en vill att alla människor har samma rättigheter.

Vad skulle du vilja ingår in din feminism?

Ta hand om dig, stor kram!

 

Karlstads Tjejjour
Kategorier:
Feminism & Systerskap