Om Ada

Kvinno- och tjejjouren Ada är en feministisk ideell förening i Göteborg som arbetar med att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal där du kan vara anonym. Vi kan hjälpa dig i dina kontakter med myndigheter och ge dig information om vad du har för rättigheter som brottsoffer.

Du kan komma i kontakt med oss via mejl, vår telefonjour och vår juridikjour. Via vår tjejchatt kan du som är ung tjej prata med oss en kväll i veckan. Vi driver även ett skyddat boende för kvinnor, tjejer och barn, som behöver lämna sina hem på grund av hot och våld.

FN:s deklaration om avskaffandet av allt våld mot kvinnor antogs av FN:s generalförsamling 1993. Deklarationen omfattar såväl fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld liksom både våld i samhället och i hemmet. Mäns och pojkars makt över kvinnor och tjejer upprätthålls i sin grövsta form av könsrelaterat våld och har sina rötter i det historiskt sett ojämlika förhållandet mellan kvinnor och män. Ada bedriver, utöver skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn, opinionsbildande arbete för ett samhälle fritt från allt våld mot kvinnor, tjejer och barn.

Hot och våld förekommer även i samkönade relationer och vår utgångspunkt är att ge stöd och skydd till alla kvinnor, tjejer och barn, oavsett vem förövaren är.