Stöd

Hej ni skriver att hjälp finns att få, vart är den?
Becca
Svar från jouren

Hej och tack för din viktiga fråga!

Jag tror att många funderar på samma sak som du. Det är en väldigt bred fråga men jag ska försöka att svara så gott jag kan. Om det fortfarande känns oklart är du varmt välkommen att fråga igen eller prata med en jour!

Det finns hjälp och stöd att få från flera olika ställen beroende på vad en själv behöver hjälp med. Några exempel:

Om en mår psykiskt dåligt, behöver prata med någon eller går igenom svåra saker: 
- vi tjejjourer och andra jourer finns som stöd där du kan prata av dig med oss
- ungdomsmottagningen har ofta kurator eller psykolog
- vårdcentralen eller BUP kan hjälpa till vid psykisk ohälsa

Om en blir utsatt för olika sorters våld hemma, t.ex psykiskt eller sexuellt våld:
- tjejjourer och kvinnojourer ger stöd och kan stötta i att ta kontakt med myndigheter
- socialtjänsten kan hjälpa med boende, skydd, ekonomi eller stödsamtal
- polisen kan hjälpa ifall en blir/blivit utsatt för brott
- sjukvården kan hjälpa med att dokumentera och behandla skador, psykologisk hjälp om en mår dåligt psykiskt, sjukskrivning om det behövs osv

Alkohol eller missbruksproblem:
- socialtjänsten kan erbjuda stöd och behandling
- ibland kan sjukvården erbjuda stöd, behandling, provtagning och inläggning på sjukhus om det behövs
- föreningar, t.ex Anonyma Alkoholister, brukar vara jättebra på att ge stöd. Det finns också föreningar för anhöriga
- tjejjourer kan också ge stöd om du behöver prata med någon

Det här var bara några exempel på den hjälp och det stöd som finns vid olika tillfällen. Vänd dig gärna till en av våra jourer för att få mer info och stöttande samtal. Vi finns för dig! Kom ihåg att du är anonym när du pratar med våra jourer.

Stor kram!

Rokstjejjourer.se
Kategorier:
Övrigt