Tjej på sängen

Att uppleva våld hemma

Händer det, eller har det hänt att en vuxen i ditt hem är våldsam? Är våld något du får uppelva hemma? Så ska det inte vara, att se och höra våld hemma är att vara våldsutsatt själv och du räknas enligt socialtjänstlagen som ett brottsoffer. Hemmet ska vara tryggt, särskilt för barn och ungdomar. Att leva med detta kan påverka ens mående negativt. Vart tionde barn har någon gång upplevt våld i hemmet, ingen är ensam och alla kan få hjälp.

Har du sett eller hört våld hemma?

Har du sett eller hört våld hemma?

Att uppelva våld kan exempelvis vara att se och höra hur mammas nya sambo slår henne ibland eller att de vuxna i ens fosterhem slår sönder saker, kränker och hotar varandra när de bråkar. Vuxna vårdnadshavare/ anknytningspersoner har ansvar för att ta hand om minderåriga i sitt hem, om våld används så blir det ofta så att dessa vuxna inte kan göra det.

Om du känner igen att någon vuxen i din närhet är våldsam så finns stöd och hjälp att få för dig som lever i denna miljö. Du kan chatta med någon av oss på Roks tjejjourer om din hemsituation, din oro och dina funderingar (du är alltid anonym). Vuxenvärlden, myndigheter och samhället ska se till att alla minderåriga ska få leva i en trygg miljö. Om du kan anförtro dig åt någon vuxen du litar på så finns möjlighet att söka hjälp för sin hemsituation hos exempelvis soc (socialtjänsten). Om en vuxen är dömd för att ha använt våld hemma som du har upplevt kan du ha rätt till ersättning.

Vilka är Roks tjejjourer?

Roks tjejjourer är ideella och feministiska föreningar som arbetar för tjejers och unga kvinnors rätt. Inom Roks finns cirka 30 tjejjourer. Roks tjejjourer lyssnar på dig utan att döma och tror på dig oavsett vad. 

Vad du än behöver prata om, finns tjejjourerna här för dig - inget är för stort och inget är för litet. 

Tjejjourerna kan kontaktas genom chatt, mail och telefon. Några går det också bra att besöka. Du hittar jourernas hemsidor och kontaktuppgifter här på Rokstjejjourer.se genom att klicka på Sök bland Roks tjejjourer.

Frågelådan - Uppleva våld

Frågelådan innehåller frågor som du eller någon annan ställt till Rokstjejjourer.se. Du kan också läsa svaren du eller någon annan fått.
Vill du läsa fler frågor och svar eller kanske ställa en egen fråga? Klicka på frågelådan.
Jag blev ofredad av min bror när jag var 5 år. Nu är jag 29 och undrar om jag berättar för någon. Måste dom då berätta för polisen? Om jag berättar för typ psykolog eller...
Sexuellt våld
Hej jag är en tjej på 15 år och min bror är 18år. Ibland är min bror jätte snäll mot mig och jag känner verkligen att han gillar mig. Men för det mesta så hatar han mig, han är...
Fysiskt våld, Psykiskt våld