Psykiskt våld

Materiellt våld

Materiellt våld är våld mot dina saker. Det kan vara om någon från din familj förstör din mobiltelefon eller andra saker som du tycker är viktiga. När någon förstör dina saker som du tycker om kan det göra dig ledsen eller rädd.

Berättelse om en kontrollerande pojkvän

I detta klipp kommer ni höra om en tjej som varit utsatt för kontroll och våld från sin pojkvän.

Anonym, 21 år
''Han hotade alltid om att förstöra mina saker, och många gånger gjorde han det. Han gjorde sönder kanske 5 telefoner för att han sa att jag bara hade telefonerna för att kunna snacka med andra killar''

Vad är materiellt våld?

Tjej-hålla-i-en-kopp.png

Vad är materiellt våld?

Materiellt våld kan vara svårt att skilja från ekonomiskt våld, men det finns vissa komponenter som skiljer sig mellan de olika våldsformerna. Materiellt våld innebär att partnern förstör viktiga saker eller ägodelar för kvinnan.

Materiellt våld kan innebära att din partner:

  • Slår sönder möbler
  • Slår sönder saker i hemmet
  • Tvingar dig att förstöra viktiga ägodelar av betydelse
  • Kontrollerar materiella tillgångar eller ekonomi

Ekonomiskt och materiellt våld är alltså en form av våld i nära relation som karaktäriseras av att din partner på ett eller flera sätt använder ekonomiska eller materiella medel för att kontrollera dig. Ekonomiskt och materiellt våld är en av flera anledningar som kan ha en påverkan på om kvinnan har möjlighet att lämna sin partner eller inte. Att vara i beroendeställning ekonomiskt innebär alltså svårigheter för att kunna lämna partnern som utövar det ekonomiska våldet.

Vilka är Roks tjejjourer?

Roks tjejjourer är feministiska föreningar som arbetar för tjejer och unga kvinnors rättigheter och frigörelse och mot killar och mäns våld mot tjejer. Inom Roks finns cirka 30 tjejjourer. Roks tjejjourer lyssnar på dig utan att döma och tror på dig oavsett vad. 

Vad du än behöver prata om, finns tjejjourerna här för dig - inget är för stort och inget är för litet. 

Tjejjourerna kan kontaktas genom chatt, mail och telefon. Några går det också bra att besöka. Du hittar jourernas hemsidor och kontaktuppgifter här på Rokstjejjourer.se genom att klicka på Sök bland Roks tjejjourer

Frågelådan - Materiellt våld

Frågelådan innehåller frågor som du eller någon annan ställt till Rokstjejjourer.se. Du kan också läsa svaren du eller någon annan fått.
Här nedan kan du läsa de frågor som rör materiellt våld. Vill du läsa fler frågor och svar eller kanske ställa en egen fråga? Klicka på frågelådan.
jag är sambo med en man som inte är far till mina två barn. vi har varit tillsammans i ca 4 år nu. vår relation började med att han var otrogen och flirtade med andra, inte en...
Fysiskt våld, Psykiskt våld, Materiellt våld