Psykiskt våld

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är en form av våld när någon i din närhet bestämmer över dina pengar. Ekonomiskt våld och materiellt våld kan ibland likna varandra.

Berättelse om en kontrollerande pojkvän

I detta klipp kommer ni höra om en tjej som varit utsatt för kontroll och våld från sin pojkvän.

Anonym, 21 år
''Han hade också koll på mitt konto om vad jag köpte och när''

Vad är ekonomiskt våld?

Foto-av-tjej-bakifrån.png

Vad är ekonomiskt våld?

Ekonomiskt våld är en form av våld där någon använder sig utav ett ekonomiskt övertag för att förtrycka sin partner. Ekonomiskt våld kan innebära svårigheter för kvinnan att lämna mannen, med grund i att kvinnan ofta är tvungen att skriva på viktiga avtal, kontrakt och dokument. Vanligt förekommande när det gäller ekonomiskt våld är att mannen får kvinnan att skriva på viktiga papper trots att varorna eller pengarna är till för mannen själv. Det kan leda till att kvinnan får betalningsanmärkningar och kan skapa svårigheter när hon vill lämna mannen.När kvinnan vill lämna kan det vara svårt att skaffa sig en bostad, egna abonnemang eller nya lån om hon sedan tidigare fått betalningsanmärkningar. Våldet som kvinnan blivit utsatt för kan ha lett till att hon som partner känner känslor som osäkerhet, underlägsenhet, att vara beroende eller kuvad. Vi vill lyfta att det aldrig är ditt fel, och att ansvaret hör hemma hos mannen! Du är inte ensam och det finns hjälp och stöd att få.

 Ekonomiskt våld kan innebära att din partner:

  • Begränsar era gemensamma ekonomiska tillgångar
  • Ger ekonomiska hot mot dig
  • Att din partner kontrollerar dina pengar och tillgångar. Det kan exempelvis vara en kontroll av hur du använder dina pengar och tillgångar.
  • Att din partner ifrågasätter dina inköp 
  • Att din partner får dig att skriva på viktiga papper och inköp. Exempelvis banklån, sms-lån, telefonabonnemang, avbetalningsköp för varor som mannen tar men inte betalar. Dessa inköp och avbetalningar kan leda till betalningsanmärkningar för kvinnan, trots att pengarna och varorna var till mannen.
  • Att din partner kräver någonting av dig i utbyte mot pengar.
  • Att din partner är restriktiv och återhållssam med när och hur du kan få pengar. Om din partner har kontroll över din ekonomi kan det exempelvis innebära att du endast får pengar när du varit “snäll och foglig”, eller att du inte får några pengar på grund av att du “inte har skött dig”. Det förekommer alltså krav och villkor på när och hur du kan få ta del av ekonomin och pengarna.
  • Att din partner inte tillåter dig att arbeta eller studera

Materiellt våld kan vara svårt att skilja från ekonomiskt våld, men det finns vissa komponenter som skiljer sig mellan de olika våldsformerna. Materiellt våld innebär att partnern förstör viktiga saker eller ägodelar för kvinnan.

Vilka är Roks tjejjourer?

Roks tjejjourer är feministiska föreningar som arbetar för tjejer och unga kvinnors rättigheter och frigörelse och mot killar och mäns våld mot tjejer. Inom Roks finns cirka 30 tjejjourer. Roks tjejjourer lyssnar på dig utan att döma och tror på dig oavsett vad. 

Vad du än behöver prata om, finns tjejjourerna här för dig - inget är för stort och inget är för litet. 

Tjejjourerna kan kontaktas genom chatt, mail och telefon. Några går det också bra att besöka. Du hittar jourernas hemsidor och kontaktuppgifter här på Rokstjejjourer.se genom att klicka på Sök bland Roks tjejjourer.

Frågelådan - Ekonomiskt våld

Frågelådan innehåller frågor som du eller någon annan ställt till Rokstjejjourer.se. Du kan också läsa svaren du eller någon annan fått.
Här nedan kan du läsa de frågor som rör ekonomiskt våld. Vill du läsa fler frågor och svar eller kanske ställa en egen fråga? Klicka på frågelådan.
Hejsan!
Träffat en kille ett tag men det har varit mycket upp och ner. Vi hade inte setts på ett tag pga han har barn och det har kommit saker emellan men haft daglig...
Sexuellt våld