Tjejjouren Ronja vinner jämställdhetspris 2020

Tjejjouren Ronja
Tjejjouren Ronja i Västerås vinner Västmanslands jämställdhetspris  2020. Här kan ni se nomineringsfilmen.  

Jämställdhetsrådets motivering lyder:

”Tjejjouren Ronja och Ronjapodden vinner Västmanlands läns jämställdhetspris 2020 för det arbete de gör för att stärka unga kvinnor och tjejer. Verksamheten har en viktig roll för tjejer då den informerar om deras rättigheter. Det sker genom tjejgruppsverksamhet, information i skolor, sommarläger samt stöd i form av samtal, e-mail, chatt och fysiska träffar. Tjejjouren Ronja har blivit en viktig mötesplats och en trygg punkt för många unga kvinnor, där de kunnat få hjälp och stöd. Via Ronjapodden har de lyckats sprida samtal om ämnen som rör tjejer på ett lättillgängligt sätt. Det har resulterat i att fler tjejer nåtts av information och verksamheten har bidragit till att normalisera samtal om ämnen som tidigare varit tabu”. 

 

                                                            Läs hela artikeln

                                                                Ronja i radio

 

Kategorier:
Jourer