FEMINIST? JAVISST!?

Hej!
Jag vill veta vad feminism är och vad det står för. Vad innebär det att vara feminist? Finns det regler?
Fatima
Svar från jouren

Hej,

Roligt att du skriver till oss med dina funderingar<3

Jag förstår det som att du undrar vad feminism är och vad det står för, du undrar även vad det innebär att vara feminist och om det finns några regler. Det är jättebra frågor! 

Feminism handlar om att man önskar att det är jämställt mellan könen och att kvinnor behöver lyftas för att samhället ska bli jämställt. Att vara feminist innebär alltså bland annat att en tycker att någons kön inte ska påverka hur mycket pengar den tjänar, hur lätt den har att få vissa jobb eller hur mycket plats den får ta i klassrummet. Det innebär att kön varken ska begränsa en människa eller ge en människa fler möjligheter.

Feminismen utgår från att kvinnor är underordnade män i samhället, vilket gör att fokus i feminismen blir att kämpa för kvinnors rätt till de rättigheter män har. Att vara feminist handlar om att tycka att pojkar och flickor, och kvinnor och män är lika mycket värda. Det finns fördomar om att feminism handlar om manshat och att kvinnor ska ställas över männen, men de fördomarna grundar sig enbart i okunskap. Det finns inga riktiga regler inom feminismen, men om en kallar sig feminist så innebär det att en håller med om vad feminismen står för.

Vår rörelse kallas tjejjoursrörelsen, det är en feministisk rörelse. Den handlar om att vi vill stoppa mäns och killars våld mot tjejer och unga kvinnor. Vi arbetar för att de våldet ska stoppas och tjejer och unga kvinnor ska skyddas. 

Hoppas du fått svar på dina spännande frågor, annars är du mer än välkommen att höra av dig till oss igen!

Systerliga hälsningar,

Rokstjejjourer.se
Kategorier:
Feminism & Systerskap