Hur startar man en tjejjour?

tjejjoursträff-på-roks.png

Hur startar man en tjejjour?

Kul att du är intresserad av att starta en tjejjour. Du kommer hjälpa till att förändra världen för unga kvinnor och tjejer runt om i Sverige. Läs mer om det här nedan.

För att starta en tjejjour behöver du hitta några coola och bra tjejer som vill starta jouren med dig. Diskutera värdegrunderna tillsammans och vad ni vill att er jour ska stå för. Roks tjejjourers värdegrund kan du läsa mer om här.

Ta sedan reda på vilken tjejjour som finns nära dig och ta hjälp av dem för att fortsätta arbetet för att starta en tjejjour. Exempelvis kan de hålla utbildningar med er så ni kan lära er mer. Ni kan också ta hjälp av Roks som kan stötta hela vägen.

Därefter pratar ni med politiker och kommunala tjänstepersoner för att intressera dem i att stötta er jour ekonomiskt. Förklara för politiker och kommunala tjänstepersoner varför det är viktigt att ni startar en tjejjour just i den orten. Det finns även företag och stiftelser som delar ut bidrag till viktiga organisationer, där kan man också ansöka om pengar.

Ta även hjälp av andra tjejjourer eller Roks för att få tips.

Ring även upp lokaltidningen för att berätta att ni tänkt starta en tjejjour.

När ni väl startat er tjejjour kan ni ansöka om medlemskap på Roks och sedan får ni tillgång till Rokstjejjourer.se. Ni kommer få hjälp och stöd i ert fortsatta arbete med jouren.

Ni behövs! Lycka till!