Akillesjourerna

Samarbetar ni med Akillesjourerna?
MarikaH
Svar från jouren

Hej,

Rokstjejjourer.se har inget samarbete med Akillesjouren. Tjejjourerna jobbar med stöd riktat mot tjejer som blivit utsatta för våld. Akillesjouren jobbar med stöd åt män som har blivit utsatta för våld.

Tjejjourerna som är anslutna till Roks, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige är tjejseparatistiska. Det innebär att tjejjourerna är trygga rum för tjejer som har blivit utsatta för män och killars våld. Av den anledningen är det tjejer som ger stöd på jourerna, vilket är viktigt för att garantera tjejers trygghet.

Rokstjejjourer.se
Kategorier:
Övrigt