PTSD – post traumatiskt stress syndrom PTSD betyder ungefär ”stressyndrom efter trauma” PTSD kan uppstå...
Nyheter
Vi möter ofta tjejer som har problem med maten och mår väldigt dåligt över sina kroppar. En ätstörning är en...
Nyheter
Läs mer om varje ämne genom att klicka på den "gröna länken". Ätstörningar - ett av våra vanligaste samtal...
Nyheter
Tvångssyndrom, OCD, är ett tillstånd då en har tvångstankar som ger ångest. Ofta känner du att du behöver...
Nyheter
Från Roks: Prostitution, människohandel och exploatering av kvinnor och barn är idag bara ett knapptryck...
Nyheter
Internationella kvinnodagen  8 mars 2021  • Finns det verkligen pedofiler i alla appar för barn och ungdomar...
Nyheter, Händer på jouren