Hedersvåld

Hedersrelaterat våld och förtryck

I Sverige är Barnkonventionen lag, vilket innebär att alla barn och unga har samma rättigheter. Alla barn och unga har samma rätt till att må bra och ha ett liv de trivs med. Dessutom måste alla beslut som fattas kring ett barn, utgå ifrån vad som är det bästa för BARNET.

Vid hedersvåld är familjens heder och rykte viktigt. Det upprättas en del regler kring hur en får leva, för att "se bra ut" inför andra och därmed ge familjen ett gott rykte. Här är några exempel på hur dessa regler kan se ut:

* Att du måste vara oskuld tills du gifter dig
* Att du måste gifta dig med någon som din familj har valt
* Att du inte får ha någon partner
* Att du inte får prata med någon av motsatt kön
* Att du inte får studera eller jobba med vad du vill
* Att det finns regler kring vad du ska göra för att du är tjej
* Att du inte får älska vem du vill. Att du måste vara heterosexuell t.ex

Ibland kan familjen utsätta dig för allvarliga brott för att upprätthålla dessa regler. T.ex kanske du blir hårt kontrollerad, för att inte kunna ha en kärleksrelation i smyg. Din familj kanske hotar eller skadar dig för att du ska lyda dem. Det kan också vara så att din familj vill ha "bevis" på att du är oskuld eller vill hindra dig från att kunna njuta av sex - t.ex genom könsstympning. Din familj kanske försöker att tvinga dig att gifta dig med någon som du inte ens tycker om eller försöker att "omvandla" din sexuella läggning ifall du är HBTQ-person.

Dessa saker är helt förbjudna i Sverige och det är olagligt även ifall din familj gör detta mot dig utomlands. Din familj får inte göra såhär mot dig, det bryter mot svensk lag.

Denna text kommer att uppdateras mer framöver - håll utkik! <3

Kategorier:
Omvärldsbevakning